Telefony: 22 858 71 14 | 602 23 17 73

Idea


Oferujemy kompleksową obsługę poligraficzno reklamową – od profesjonalnej kreacji do końcowego, gotowego produktu. Z wyobraźnią zajmujemy się szeroko rozumianą reklamą i wizerunkiem firm – identyfikacją wizualną, kampaniami reklamowymi, poligrafią, reklamą zewnętrzną i pozostałymi elementami nowoczesnego marketingu. Staramy się dostarczać sprawdzone i kompletne rozwiązania, dbając o atrak­cyjność i funkcjo­nalność projektów, jakość druku i efekty kampanii rekla­mowych. Konsekwentnie pracujemy nad sukcesem naszych klientów, rozsądnie i odpowie­dzialnie zarządzamy budżetem reklamowym, tak by rezultaty naszej pracy pozytywnie zaskakiwały nie tylko zleceniodawcę. Stawiamy na jakość, solidność, termi­nowość i niekonwncjonalność naszych realizacji.

Serdecznie zapraszamy do współpracy…